ปดการทํา งานของ SELinux (Security-Enhanced Linux)

SELinux เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่รวมกันเข้ากับเคอร์เนล ตั้งแต่เคอร์เนล 2.6.x เป็นต้นมา โดยใช้ Linux Security Modules (LSM) ซึ่งเป็นโปรเจคของ United States National Security Agency (NSA) และ SELinux community  SELinux ที่รวมอยู่ใน  Red Hat Enterprise Linux เป็นการร่วมมือกันระหว่าง NSA กับ Red Hat Continue reading “ปดการทํา งานของ SELinux (Security-Enhanced Linux)”

การปิดการทำงานของ Firewall ใน CentOS 7

ใน CentOS เวอร์ชันก่อน Firewall ที่ใช้คือ iptables เซอร์วิส  แต่พอมาเป็น CentOS 7 เปลี่ยนมาใช้ firewalld  เซอร์วิส แต่ยังก็แล้วแต่ firewalld ก็ยังทำงานผ่าน คำสั่งของ iptables  ที่เชื่อมต่อไปยัง netfilter ในเคอร์เนลอีกทีหนึ่ง Continue reading “การปิดการทำงานของ Firewall ใน CentOS 7”