เชิญดาวน์โหลดคู่มืออบรม Basic CentOS 7 & MariaDB Galera Cluster

เชิญดาวน์โหลดคู่มืออรม Basic CentOS 7 & MariaDB Galera Cluster ที่จัดโดย โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2558   ใครสนใจทำ MariaDB Cluster ดาวน์โหลดได้เลยครับ Continue reading “คู่มืออบรม Basic CentOS 7 & MariaDB Galera Cluster”

26 total views, 1 views today

ดาวน์โหลดหนังสือ Basic CentOS 7 & MariaDB

จากที่ผู้เขียนได้เขียนหนังสือ CentOS แจกไปตั้งแต่ CenOS 5 CentOS 6 ปัจจุบันเป็น CentOS 7 ซึ่ง
มีการเปลี่ยนระบบบริหารจัดการลีนุกซ์มาเป็น systemd ซึ่งทำให้คำสั่งหลายๆ คำสั่งเปลี่ยนไป ผู้เขียนเองก็ต้องมาศึกษาการใช้งานใหม่เช่นกัน จึงได้เขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาแจกจ่ายสำหรับผู้ที่สนใจใช้งาน CentOS 7 Continue reading “ดาวน์โหลดหนังสือ Basic CentOS 7 & MariaDB”

25 total views, 1 views today