CentOS 7-1611 ออกมาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา พัฒนามาจาก Red Hat Enterprise Linux 7.3 ที่ออกมาเมื่อ เดือน พฤศจิกายน 2559  ซึ่งกลายเป็นเลขเวอร์ชันของ CentOS 7-1611

มีอะไรอัพเดทบ้าง Continue reading “CentOS 7-1611”

Docker MariaDB Container ทดลองใช้งาน

ในการสร้าง container มันก็จะมี IP Address ประจำ container นั้นๆ  แต่ถ้าหากเราต้องการจะกำหนดหมายเลข IP Address เอง

Continue reading “Docker MariaDB Container ทดลองใช้งาน”

Docker MariaDB Container ระบุที่เก็บ Data

โดยปกติ MariaDB จะเก็บข้อมูลไว้ที่ /var/lib/mysql ถ้าเราสร้าง MariaDB container โดยไม่ระบุที่เก็บข้อมูล ข้อมูลก็จะถูกเก็บไว้ในโครงสร้างไดเรกทอดีของ Docker อยูใน /var/lib/docker/volumes  แต่ถ้าเราต้องการเก็บข้อมูลเอาไว้นอกโครงสร้างไดเรกทอรีของ Docker ก็ทำได้เช่นกัน โดยที่ในขั้นตอนการสร้าง container ก็ให้ระบุ option -v

ตัวอย่างคำสั่ง

ผมได้สร้างไดเรกทอรี mysql ไว้ใน /data  ซึ่งจะใช้เป็นที่เก็บข้อมูล Continue reading “Docker MariaDB Container ระบุที่เก็บ Data”

Docker MariaDB Container ใช้งาน my.cnf

ในตอนที่แล้วผมนำเสนอการสร้าง container ของ MariaDB โดยที่ สตาร์ทขึ้นมาโดยไม่มี my.cnf ก็เหมือนกับ ซื้อรถมาแล้วไม่ได้แต่ง ซึ่งทำให้ไม่สามารถใช้งาน MariaDB ได้เต็มประสิทธิภาพ หรือใช้งานได้แต่ไม่สมบูรณ์แบบ สำหรับตอนนี้มาดูกันครับถ้าเรามี my.cnf อยู่แล้ว เราจะให้ MariaDB container นำ my.cnf นั้นไปใช้งานได้อย่างไร มาดูกันครับ

ตัวอย่างคำสั่ง

ผมได้เอา my.cnf เอาไว้ที่ /data/conf.d Continue reading “Docker MariaDB Container ใช้งาน my.cnf”

Docker MariaDB Container ติดตั้งและสร้าง Container

อย่างที่บอกไปในตอนก่อนว่าเราสามารถค้นหา image ด้วยคำสั่ง doker search หรือเข้าไปค้นหาที่เว็บ https://hub.docker.com/ พอเราค้นเจอ image ที่ต้องการก็สามารถดาวน์โหลดได้ทันที โดยใช้คำสั่ง docker pull

ดาวน์โหลด image Continue reading “Docker MariaDB Container ติดตั้งและสร้าง Container”