MariaDB 5.5 กับ MariaDB 10.2 ใครเร็วกว่ากัน

MariaDB 5.5 กับ MariaDB 10.2 ใครเร็วกว่ากัน ก็มีการถามเข้ามาว่า ใช้ 5.5 อยู่ ถ้าเปลี่ยนเป็นเป็น 10.2 มันจะดีกว่ามั๊ย ถ้าตอบในแง่ของตัวฐานข้อมูลเองเวอร์ชันใหม่ย่อมพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีกว่า ความสามารถมากกว่าเวอร์ชันเก่าอยู่แล้ว  แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า เปลีย่นแล้วมันเข้ากันได้กับระบบเดิมหรือไม่เท่านั้นเอง สำหรับบล็อกนี้ก็ขอนำเสนอการทดสอบความเร็วของ MariaDB 5.5 กับ MariaDB 10.2 เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ หรือจะเอาวิธีการที่ผมทดสอบ นำไปทดสอบด้วยตัวเอง จะได้ไม่ต้องมโนอยู่ว่าใครเร็วกว่ากัน Continue reading “MariaDB 5.5 กับ MariaDB 10.2 ใครเร็วกว่ากัน”

CentOS 7-1611 ออกมาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา พัฒนามาจาก Red Hat Enterprise Linux 7.3 ที่ออกมาเมื่อ เดือน พฤศจิกายน 2559  ซึ่งกลายเป็นเลขเวอร์ชันของ CentOS 7-1611

มีอะไรอัพเดทบ้าง Continue reading “CentOS 7-1611”

Docker MariaDB Container ทดลองใช้งาน

ในการสร้าง container มันก็จะมี IP Address ประจำ container นั้นๆ  แต่ถ้าหากเราต้องการจะกำหนดหมายเลข IP Address เอง

Continue reading “Docker MariaDB Container ทดลองใช้งาน”

Docker MariaDB Container ระบุที่เก็บ Data

โดยปกติ MariaDB จะเก็บข้อมูลไว้ที่ /var/lib/mysql ถ้าเราสร้าง MariaDB container โดยไม่ระบุที่เก็บข้อมูล ข้อมูลก็จะถูกเก็บไว้ในโครงสร้างไดเรกทอดีของ Docker อยูใน /var/lib/docker/volumes  แต่ถ้าเราต้องการเก็บข้อมูลเอาไว้นอกโครงสร้างไดเรกทอรีของ Docker ก็ทำได้เช่นกัน โดยที่ในขั้นตอนการสร้าง container ก็ให้ระบุ option -v

ตัวอย่างคำสั่ง

ผมได้สร้างไดเรกทอรี mysql ไว้ใน /data  ซึ่งจะใช้เป็นที่เก็บข้อมูล Continue reading “Docker MariaDB Container ระบุที่เก็บ Data”

Docker MariaDB Container ติดตั้งและสร้าง Container

อย่างที่บอกไปในตอนก่อนว่าเราสามารถค้นหา image ด้วยคำสั่ง doker search หรือเข้าไปค้นหาที่เว็บ https://hub.docker.com/ พอเราค้นเจอ image ที่ต้องการก็สามารถดาวน์โหลดได้ทันที โดยใช้คำสั่ง docker pull

ดาวน์โหลด image Continue reading “Docker MariaDB Container ติดตั้งและสร้าง Container”