การเปลี่ยนแปลงค่า Network โดยการใช้ nmtui

nmtui  เป็นโปรแกรม Text User Interface ที่ใช้คอนฟิก Network  ซึ่งทำงานร่วมกันกับ  NetworkManager สามารถเรียกใช้งานโปรแกรมโดยการพิมพ์คำสั่ง

ก็สามารถเปลี่ยน IP Address หรือค่า Network อื่นๆ ได้สะดวกขึ้น nmtui_01 Continue reading “การเปลี่ยนแปลงค่า Network โดยการใช้ nmtui”

หลักการแบ่งพาร์ติชันใน CentOS 7

หลักการแบ่งพาร์ติชันใน CentOS 7 ตามคำแนะนำการแบ่งพาร์ติชันของ RHEL 7 หรือ CentOS 7 ได้แนะนำไว้ว่า ขนาดพาร์ติชันที่เหมาะสม

ปดการทํา งานของ SELinux (Security-Enhanced Linux)

SELinux เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่รวมกันเข้ากับเคอร์เนล ตั้งแต่เคอร์เนล 2.6.x เป็นต้นมา โดยใช้ Linux Security Modules (LSM) ซึ่งเป็นโปรเจคของ United States National Security Agency (NSA) และ SELinux community  SELinux ที่รวมอยู่ใน  Red Hat Enterprise Linux เป็นการร่วมมือกันระหว่าง NSA กับ Red Hat Continue reading “ปดการทํา งานของ SELinux (Security-Enhanced Linux)”