เชิญดาวน์โหลดคู่มืออบรม Basic CentOS 7 & MariaDB Galera Cluster

เชิญดาวน์โหลดคู่มืออบรม Basic CentOS 7 & MariaDB Galera Cluster ที่จัดโดย โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2558   ใครสนใจทำ MariaDB Cluster ดาวน์โหลดได้เลยครับ Continue reading “คู่มืออบรม Basic CentOS 7 & MariaDB Galera Cluster”

บรรยากาศการอบรม Basic CentOS 7 & MariaDB Galera Cluster รพ. ร้อยเอ็ด

บรรยากาศการอบรม Basic CentOS 7 & MariaDB Galera Cluster รพ. ร้อยเอ็ด 21-23 สิงหาคม 2558

DSC_1286 Continue reading “บรรยากาศการอบรม Basic CentOS 7 & MariaDB Galera Cluster รพ. ร้อยเอ็ด”

ดาวน์โหลดหนังสือ Basic CentOS 7 & MariaDB

จากที่ผู้เขียนได้เขียนหนังสือ CentOS แจกไปตั้งแต่ CenOS 5 CentOS 6 ปัจจุบันเป็น CentOS 7 ซึ่ง
มีการเปลี่ยนระบบบริหารจัดการลีนุกซ์มาเป็น systemd ซึ่งทำให้คำสั่งหลายๆ คำสั่งเปลี่ยนไป ผู้เขียนเองก็ต้องมาศึกษาการใช้งานใหม่เช่นกัน จึงได้เขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาแจกจ่ายสำหรับผู้ที่สนใจใช้งาน CentOS 7 Continue reading “ดาวน์โหลดหนังสือ Basic CentOS 7 & MariaDB”

การเปลี่ยนแปลงค่า Network โดยการใช้ nmtui

nmtui  เป็นโปรแกรม Text User Interface ที่ใช้คอนฟิก Network  ซึ่งทำงานร่วมกันกับ  NetworkManager สามารถเรียกใช้งานโปรแกรมโดยการพิมพ์คำสั่ง

ก็สามารถเปลี่ยน IP Address หรือค่า Network อื่นๆ ได้สะดวกขึ้น nmtui_01 Continue reading “การเปลี่ยนแปลงค่า Network โดยการใช้ nmtui”