ทำไมลบไฟล์ ibdata* ใน MySQL ไม่ได้

ibdata* มีความสำคัญอย่างไรต่อการจัดการฐานข้อมูลใน MySQL มาดูคำตอบกันครับว่าทำไมลบไม่ได้ หรือลบแล้วจะเกิดอะไรขึ้น

ibdata1
Continue reading “ทำไมลบไฟล์ ibdata* ใน MySQL ไม่ได้”