เที่ยวสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพัทลุง

สมัยผมเด็กๆ จำได้ว่าถ้าไปเที่ยวน้ำตกกะช่อง จ.ตรัง ผมก็จะได้เห็นสัตว์ป่าขังกรงเอาไว้ ให้เด็กๆ ได้ดู แต่น่าจะนานหลายปีแล้วที่สัตว์ป่าเหล่านั้นได้ถูกย้ายออกไปที่อื่น นั่นก็หมายความว่า จ.ตรัง ไม่มีสวนสัตว์ ไม่มีสัตว์ให้เด็กๆ ดู (หรือมีที่อื่น แต่ผมไม่รู้) แต่ความจริงแล้วยังมีสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพัทลุง ซึ่งอยู่ใกล้ จ.ตรังเป็นอย่างมาก (เลยทวดหลักเขตไปไม่ไกล) ซึ่งคนตรัง หรือคนพัทลุงหลายคนยังไม่รู้ ว่าที่นั่นมีสัตว์ป่าสวยงาม ให้ชื่นชม ศึกษาเรียนรู้มากมาย ถือว่าเป็นสวนสัตว์ขนาดย่อมได้เลย ถ้าได้อ่านเรื่องนี้แล้วไม่น่าพลาดที่จะเข้าไปเที่ยวสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพัทลุง

Continue reading “เที่ยวสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพัทลุง”