การปิดการทำงานของ Firewall ใน CentOS 7

ใน CentOS เวอร์ชันก่อน Firewall ที่ใช้คือ iptables เซอร์วิส  แต่พอมาเป็น CentOS 7 เปลี่ยนมาใช้ firewalld  เซอร์วิส แต่ยังก็แล้วแต่ firewalld ก็ยังทำงานผ่าน คำสั่งของ iptables  ที่เชื่อมต่อไปยัง netfilter ในเคอร์เนลอีกทีหนึ่ง Continue reading “การปิดการทำงานของ Firewall ใน CentOS 7”

Loading