การติดตั้ง Docker บน CentOS 7

เมื่อพูดถึง Docker ผมไม่อธิบายนะครับว่ามันคืออะไร มีที่เขาเขียนอธิบายไว้มากมายแล้ว ผมขอพูดถึงการติดตั้ง Docker บน CentOS 7 เลยนะครับ การติดตั้งมีอยู่ 2 วิธี

วิธีที่ 1 ติดตั้งโดยใช้คำสั่ง yum

เพิ่มแหล่งดาวน์โหลดใน /etc/yum.repos.d โดยการสร้างไฟล์ชื่อ docker.repo ซึ่งมีเนื้อความข้างในดังนี้

แล้วติดตั้งด้วยคำสั่ง Continue reading “การติดตั้ง Docker บน CentOS 7”