หากใครที่ติดตามผู้เขียนอยู่ก็จะทราบว่าผู้เขียนเรียบเรียงหนังสือ CentOS
แจกไปตั้งแต่ CentOS 5, CentOS 6, CentOS 7 ถึงตอนนี้ก็ CentOS 8 ยังคงใช้เนื้อหาของ CentOS 7 บางส่วน ถึงแม้ว่าผู้เขียนไม่ได้ทำงานในแวดวงของคอมพิวเตอร์มา 10 กว่าปีแล้ว แต่ก็ยังมีงานวิทยากร งานแก้ปัญหาเซิร์ฟเวอร์อยู่บ้าง ไม่ได้ทิ้งไปเสียทีเดียว
ปัจจุบันทำงานไม้เฟอร์นิเจอร์ที่สวนโสทร ไม่ได้ทำงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ ใช้เวลาว่างจากการทำงานมานั่งศึกษา แปลเอกสารภาษาอังกฤษจากเว็บไซต์ต่างๆ ทดลองทำ ทำความเข้าใจ จนออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้
โดยก็มีเนื้อหาที่คัดลอกมาและแปลเพียงบางส่วน ผู้เขียนได้อ้างอิงแหล่งที่มาไว้ทุกบท
ผู้อ่านสามารถเข้าไปอ่านจากต้นฉบับภาษาอังกฤษได้ตามลิงค์อ้างอิงที่ให้ไว้ในแต่ละบท

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา CentOS 8
หรือมีประโยชน์บ้างสำหรับคนที่ใช้งานเป็นอยู่แล้ว หากเนื้อหามีข้อผิดพลาดก็ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งถ้ากรุณาแจ้งให้ผู้เขียนทราบที่ sothorn@gmail.com เพื่อปรับปรุงต่อไป

สำหรับหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนอนุญาตให้นำไปใช้ตามสัญญาอนุญาต Creative Commons (CC-BY-NC-SA 3.0 TH) คืออนุญาตให้
แจกจ่าย ทำซ้ำ ดัดแปลงได้ แต่ต้องแสดงที่มา ห้ามนำไปใช้ในทางการค้า
หากมีการดัดแปลงก็ต้องเผยแพร่ด้วยสัญญาอนุญาตเดียวกันกับต้นฉบับ

จะทยอยเพิ่มเนื้อหาตามที่สะดวกอัพเดทนะครับ

Loading