ขั้นตอนการติดตั้ง MariaDB MaxScale บน CentOS 7

MariaDB MaxScale เป็นโปรแกรม Database Proxy  รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้จากลิงค์นี้ https://mariadb.com/products/technology/maxscale  ดาวน์โหลดได้จาก  https://mariadb.com/downloads/mariadb-tx/maxscale  การทำงานของ MariaDB MaxScale ทำงานร่วมกับ MariaDB Replication หรือ MariaDB Galera Cluster  ดังภาพ

ขั้นตอนการติดตั้ง MariaDB MaxScale บน CentOS 7

Continue reading “ขั้นตอนการติดตั้ง MariaDB MaxScale บน CentOS 7”

Loading

CentOS 7-1611 ออกมาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา พัฒนามาจาก Red Hat Enterprise Linux 7.3 ที่ออกมาเมื่อ เดือน พฤศจิกายน 2559  ซึ่งกลายเป็นเลขเวอร์ชันของ CentOS 7-1611

มีอะไรอัพเดทบ้าง Continue reading “CentOS 7-1611”

Loading

การติดตั้ง Docker บน CentOS 7

เมื่อพูดถึง Docker ผมไม่อธิบายนะครับว่ามันคืออะไร มีที่เขาเขียนอธิบายไว้มากมายแล้ว ผมขอพูดถึงการติดตั้ง Docker บน CentOS 7 เลยนะครับ การติดตั้งมีอยู่ 2 วิธี

วิธีที่ 1 ติดตั้งโดยใช้คำสั่ง yum

เพิ่มแหล่งดาวน์โหลดใน /etc/yum.repos.d โดยการสร้างไฟล์ชื่อ docker.repo ซึ่งมีเนื้อความข้างในดังนี้

[docker-main-repo]
name=Docker main Repository
baseurl=https://yum.dockerproject.org/repo/main/centos/7
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://yum.dockerproject.org/gpg

แล้วติดตั้งด้วยคำสั่ง Continue reading “การติดตั้ง Docker บน CentOS 7”

Loading

เชิญดาวน์โหลดคู่มืออบรม Basic CentOS 7 & MariaDB Galera Cluster

เชิญดาวน์โหลดคู่มืออบรม Basic CentOS 7 & MariaDB Galera Cluster ที่จัดโดย โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2558   ใครสนใจทำ MariaDB Cluster ดาวน์โหลดได้เลยครับ Continue reading “คู่มืออบรม Basic CentOS 7 & MariaDB Galera Cluster”

Loading