หลักการแบ่งพาร์ติชันใน CentOS 7

หลักการแบ่งพาร์ติชันใน CentOS 7 ตามคำแนะนำการแบ่งพาร์ติชันของ RHEL 7 หรือ CentOS 7 ได้แนะนำไว้ว่า ขนาดพาร์ติชันที่เหมาะสม

Loading