ประสบการณ์ด้านลีนุกซ์

  • รู้จักลีนุกซ์ปี พ.ศ. 2539
  • ใช้งานลีนุกซ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 (Red Hat 5)
  • ทำเวบไซต์ linuxsiam.com พ.ศ. 2542
  • 26 กันยายน 2546 สอบได้ Red Hat Certified Engineer (RHCE)
  • 12 กุมภาพันธ์ 2549 รางวัลที่ 3 การแข่งขันระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ประเภท
    คอมพิวเตอร์ควบคุมและบริการเครือข่าย ระดับประชาชนทั่วไป
  • ปี 2550 คณะทำงานตัดสินการแข่งขันระบบปฏิบัติการลีนุกซ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7
  • ปี 2552 คณะทำงานตัดสินการแข่งขันระบบปฏิบัติการลีนุกซ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9
  • วิทยากรสอนลีนุกซ์

 

rhce

IMG_8744

DSC_5846

burirum

IMG_2165 IMG_2817

DSC_4093

 

Loading

Leave a reply