การเปลี่ยนแปลงค่า Network โดยการใช้ nmtui

nmtui  เป็นโปรแกรม Text User Interface ที่ใช้คอนฟิก Network  ซึ่งทำงานร่วมกันกับ  NetworkManager สามารถเรียกใช้งานโปรแกรมโดยการพิมพ์คำสั่ง

# nmtui

ก็สามารถเปลี่ยน IP Address หรือค่า Network อื่นๆ ได้สะดวกขึ้น nmtui_01 Continue reading “การเปลี่ยนแปลงค่า Network โดยการใช้ nmtui”

Loading