บรรยากาศการอบรม Basic CentOS 7 & MariaDB Galera Cluster รพ. ร้อยเอ็ด

บรรยากาศการอบรม Basic CentOS 7 & MariaDB Galera Cluster รพ. ร้อยเอ็ด 21-23 สิงหาคม 2558

DSC_1286 Continue reading “บรรยากาศการอบรม Basic CentOS 7 & MariaDB Galera Cluster รพ. ร้อยเอ็ด”

Loading