บันทึกกันลืม MySQL : Lost connection to MySQL server during query.

เพิ่ม ใน my.cnf ในส่วนของ [mysqld]

Continue reading “[บันทึกกันลืม] MySQL : Lost connection to MySQL server during query.”

17 total views, 1 views today

MariaDB Galera Cluster 10.1 บน CentOS 7

MariaDB Galera Cluster เวอร์ชัน 10.1 จะมีความแตกต่างกับ MariaDB Galera Cluster เวอร์ชัน 5.5 พอสมควร ทั้งในส่วนของไฟล์คอนฟิก และคำสั่งที่ใช้ในการสตาร์ท Cluster มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างมาดูกันครับ

ตัวอย่างที่จะนำเสนอ จะมีคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง

Node1 –> IP 192.168.1.11

Node2 –> IP 192.168.1.12

Node3 –> IP 192.168.1.13

Continue reading “MariaDB Galera Cluster 10.1 บน CentOS 7”

25 total views, 1 views today

ทำไมลบไฟล์ ibdata* ใน MySQL ไม่ได้

ibdata* มีความสำคัญอย่างไรต่อการจัดการฐานข้อมูลใน MySQL มาดูคำตอบกันครับว่าทำไมลบไม่ได้ หรือลบแล้วจะเกิดอะไรขึ้น

ibdata1
Continue reading “ทำไมลบไฟล์ ibdata* ใน MySQL ไม่ได้”

22 total views, 1 views today

ไฟล์ ib_logfile* ใน MySQL ลบได้หรือไม่
*** ไม่มีเจตนาจะโต้แย้งอะไรกับใครนะครับ เพียงแต่ให้เข้าใจถูกต้องตรงกัน
ib_logfile

Continue reading “ไฟล์ ib_logfile* ใน MySQL ลบได้หรือไม่”

20 total views, 1 views today