การพรางตัวของสัตว์

การใช้ชิวิตของสัตว์ เพื่อความอยู่รอดจากศัตรู ธรรมชาติได้สร้างให้สัตว์เหล่านั้นมีลักษณะคล้ายกับ กับที่อยู่อาศัยของมัน การพรางตัวของสัตว์ แต่ละชนิดก็ไม่เหมือนกัน อันนี้เป็นภาพที่ผมถ่ายได้ในสวนยางพาราของผม นำมาให้ชมกันครับ

การพรางตัวของสัตว์
กิ้งก่าบิน

Continue reading “การพรางตัวของสัตว์ในธรรมชาติ”

Loading