บรรยากาศการดำนา

พื้นที่นาของจังหวัดตรัง ได้ลดลงไปมากเนืองมาจากครั้งที่ยางพาราราคาดี กิโลกรัมละ 100-120 บาท เจ้าของที่นาก็ได้เปลี่ยนพื้นที่นาข้าวเป็นที่ปลูกยางพารา แต่ก็โชคดีที่ยังมีพื้นที่นาเหลืออยู่ ทำให้เห็นบรรยาการการทำนา บรรยากาศการดำนา  แต่ปัจจุบันนี้ยุค 4G บรรยากาศการดำนา แตกต่างไปจากสมัยก่อน บรรยากาศการดำนา เปลี่ยนไปอย่างไร โปรดติดตามครับ

บรรยากาศท้องนา ใน ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง  ซึ่งเป็นส่วนที่ดำนาไปก่อนแล้ว
บรรยากาศการดำนา

Continue reading “บรรยากาศการดำนา”

49 total views, 1 views today

ท้องทุ่งนายามเช้า

บรรยากาศ ท้องทุ่งนายามเช้า เป็นทุ่งนาใน ต. นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง ซึ่งอยู่ใกล้บ้าน เป็นสถานที่ที่ผมสามารถไปถ่ายรูปได้บ่อย เชิญชมครับบรรยากาศ ท้องทุ่งนายามเช้า

บรรยากาศยามเช้า ของทุ่งนา ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง

Continue reading “บรรยากาศ ท้องทุ่งนายามเช้า”

12 total views, no views today