บรรยากาศการดำนา

พื้นที่นาของจังหวัดตรัง ได้ลดลงไปมากเนืองมาจากครั้งที่ยางพาราราคาดี กิโลกรัมละ 100-120 บาท เจ้าของที่นาก็ได้เปลี่ยนพื้นที่นาข้าวเป็นที่ปลูกยางพารา แต่ก็โชคดีที่ยังมีพื้นที่นาเหลืออยู่ ทำให้เห็นบรรยาการการทำนา บรรยากาศการดำนา  แต่ปัจจุบันนี้ยุค 4G บรรยากาศการดำนา แตกต่างไปจากสมัยก่อน บรรยากาศการดำนา เปลี่ยนไปอย่างไร โปรดติดตามครับ

บรรยากาศท้องนา ใน ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง  ซึ่งเป็นส่วนที่ดำนาไปก่อนแล้ว
บรรยากาศการดำนา

Continue reading “บรรยากาศการดำนา”

Loading

ท้องทุ่งนายามเช้า

บรรยากาศ ท้องทุ่งนายามเช้า เป็นทุ่งนาใน ต. นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง ซึ่งอยู่ใกล้บ้าน เป็นสถานที่ที่ผมสามารถไปถ่ายรูปได้บ่อย เชิญชมครับบรรยากาศ ท้องทุ่งนายามเช้า

บรรยากาศยามเช้า ของทุ่งนา ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง

Continue reading “บรรยากาศ ท้องทุ่งนายามเช้า”

Loading