INSTALLATION DESTINATION
ระบบการติดตั้งจะมีการพาร์ติชันแบบอัตโนมัติมาให้แล้ว เพื่อความสะดวกเราจะใช้การพาร์ติชันแบบอัติโนมัติ แต่จะปรับให้ตรงกับความต้องการของเรา มาดูกันครับว่าขั้นตอนเป็นอย่างไร

การติดตั้ง CentOS 8


Storage Configuration
ให้เลือก Custom แล้วกดปุ่ม Done

การติดตั้ง CentOS 8
Storage Configuration


ต่อจากนั้นเลือก Standard Partition หากใครต้องการใช้งาน LVM ก็เลือก LVM

การติดตั้ง CentOS 8
Manual Partitioning

ต่อจากนัั้นคลิกที่ Click here to create them automaticaly

การติดตั้ง CentOS 8
Manual Partitioning

ซึ่งจะได้ดังรูป จะเห็นว่ามีการแบ่งพาร์ติชัน /home ให้มีพื้นที่มากที่สุด
และมีการคำนวณพื้นที่ /boot, / และ swap มาให้เรียบร้อย

การติดตั้ง CentOS 8
Manual Partitioning


ถ้าหากเราไม่ได้ใช้ /home เป็นที่เก็บข้อมูลก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่นตัวอย่างนี้จะเปลี่ยนเป็น Mount Point จาก /home เป็น /var แล้วกดปุ่ม Update Settings ก็จะได้ /var เป็นพาร์ติชันที่มีพื้นที่มากที่สุดสำหรับเก็บข้อมูลที่เราต้องการ

การติดตั้ง CentOS 8
Manual Partitioning

เปลี่ยนจาก /home เป็น /var

การติดตั้ง CentOS 8
Manual Partitioning}


ถ้าหากพื้นที่ดิสก์ของเราน้อย ก็สามารถลดขนาดของพาร์ติชัน / ลงมาได้อีก เพื่อไปเพิ่มพื้นที่ดิสก์ที่เราใช้งาน เช่น เราจะเปลี่ยน / จาก 50 GB เป็น 20 GB ก็เพียงพอต่อการใช้งานดังรูป

ถ้าพาร์ติชันเรียบร้อยให้กดปุ่ม Done

การติดตั้ง CentOS 8
Manual Partitioning


คลิก Accept Changes เป็นอันเสร็จขั้นตอนการแบ่งพาร์ติชัน

การติดตั้ง CentOS 8
Summary Of Changes


ยกตัวอย่างกรณีที่เป็น UEFI ก็จะมีพาร์ติชัน /boot/efi เพิ่มขึ้นมาอีก 1 พาร์ติชัน ดังรูป

การติดตั้ง CentOS 8
UEFI Partition

Loading

Facebook Comments